Chăn nuôi và sinh kế

Chăn nuôi là ngành kinh tế sản xuất quan trọng của nông nghiệp Việt Nam. Trước kia, người nông dân canh tác đơn lẻ, vợ chồng ra đồng cùng “con trâu là đầu cơ nghiệp”. Bước vào cuộc kháng chiến vệ quốc, khi người đàn ông ra trận thì người phụ nữ vững vàng cùng trâu đi những “đường cày đảm đang”. Sau khi hòa bình được thiết lập ở miền Bắc, các “tổ chăn nuôi trâu bò” hình thành rộng khắp, chăn nuôi gia đình, chăn nuôi tập thể và chăn nuôi quốc doanh được chú trọng nhằm “đưa nhanh chăn nuôi lên thành ngành chính”. 

Ngày nay, ngành chăn nuôi phát triển theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học, xây dựng chuỗi liên kết khép kín, trong đó đặc biệt chú trọng khâu chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, Nhà nước vẫn chú trọng hỗ trợ chăn nuôi nông hộ, đảm bảo sinh kế cho hàng triệu hộ nông dân vì chăn nuôi vẫn là sinh kế chính của họ.