Trần Thiết

Đường cày đảm đang

1980 - Đá 

-----

“Ở làng quê ta cày bừa giờ gái thay trai”

Trích lời bài hát “Đường cày đảm đang” (An Chung)

Khắc họa hình tượng người phụ nữ cùng trâu đi cày khi bình minh vừa ló rạng, tác phẩm gợi liên tưởng tới phong trào “Ba đảm đang” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động năm 1965. Khi đó, người phụ nữ nông dân “tay cày, tay súng”, vừa là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, vừa tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.