Góc nhìn công chúng

Trong khuôn khổ triển lãm Chăn nuôi Việt Nam dưới góc nhìn nghệ thuật và góc nhìn của nông dân, Ban tổ chức phát động cuộc thi sáng tạo từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 năm 2021nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về vai trò của hoạt động chăn nuôi đối với sinh kế, sức khỏe và văn hóa của người dân Việt Nam. Hoạt động này đặc biệt phù hợp trong bối cảnh ngành chăn nuôi của Việt Nam nói chung và hoạt động chăn nuôi quy mô nông hộ nói riêng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch COVID-19. 


Dưới đây, Ban tổ chức xin giới thiệu tới các bạn sáu tác phẩm đạt giải trong cuộc thi.