Sức Khỏe Vật Nuôi

Chăm sóc sức khoẻ vật nuôi giữ vai trò quan trọng trong chăn nuôi, giúp đàn vật nuôi tăng sức đề kháng, phòng chống bệnh tật.

Người nông dân Việt Nam từ bao đời đã quan tâm tới việc chăm sóc vật nuôi để chúng đủ sức phục vụ con người: lo cho trâu ăn no cỏ để đi cày, cùng trâu nghỉ giải lao để lấy sức, kiểm tra chuồng trâu khi gió lạnh về, giữ an toàn sinh học chuồng trại cho đàn gia súc, tiêm vắc xin cho đàn vật nuôi…

Những năm 1960-1970 hình thành các hợp tác xã nông thôn với phương thức chăn nuôi mới. Theo đó, trâu, bò không thả rông mà được chăn thả theo nhóm hộ gia đình; nghé con không lẽo đẽo theo mẹ mà được chăm nuôi, mau chóng trưởng thành. Phong trào thi đua chăm sóc trâu bò béo khoẻ phát triển rộng khắp. Càng ngày ý thức về việc chăm sóc sức khoẻ vật nuôi càng được chú trọng, đặc biệt là công tác tiêm phòng, chống dịch.