Cụm dân cư trong bản đang khắc phục hậu quả của trận mưa lớn chiều hôm qua làm sạt lở hơn 20m2 tà-li đường bê-tông. Dân đi lấy tre trên rừng về để cố định và đắp đất thêm hai bên đường, cũng như khơi thông cống rãnh. Mỗi năm đều phải làm ít nhất hai lần thế này sau những trận mưa to bị sạt lở.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Hà Văn Kim (31 tuổi)