Hôm đấy lúc nghỉ ăn trưa tranh thủ họp nhóm đồng sở thích chăn nuôi. Do được đi tập huấn về, và nhận thấy lợi ích mà nhóm chăn nuôi cùng sở thích mang lại như là cùng đầu vào, đầu ra, liên kết chuỗi sản xuất – tiêu thụ và cùng áp dụng an ninh sinh học trong chăn nuôi, mình nói lại cho bà con trong bản. Nhắc đến nhóm sở thích chăn nuôi, con rất hào hứng. Trong cuối năm nay, sẽ thành lập nhóm, trong bản11 hộ muốn tham gia, hai hộ còn đang băn khoăn. Hiện tại cũng đang phân vân, đang có mô hình nuôi lợn và nuôi bò vỗ béo, chắc nhóm sẽ làm mô hình nuôi bò vỗ béo trước.

Người kể chuyện: Hà Văn Kim (Thái, 31 tuổi)

Người chụp ảnh: Lò Văn Cươi (Thái)

Người trong ảnh: Các hộ tham gia nhóm sở thích chăn nuôi ở Chiềng Chung gồm Hoàng Thị Chấp, Lèo Thị Xiền, Hà Văn Kim, Lò Văn Cươi, Lò Văn Thong, Sồng A Tráng (tất cả là người dân tộc Thái)