Đây là đường trong bản Buôm Khoang, mùa mưa ô tô không đi được, xe máy cũng còn khó đi. Từ bản Buôm Khoang xuống UBND xã Chiềng Lương chỉ đi được ngày nắng, ngày mưa nó bùn lầy, trơn, dính đất vào bánh xe, đường hẹp, rãnh to chỉ đủ hai bánh xe máy đi. Mùa mưa chỉ 7km đó mà đi xe máy mất một tiếng. Chỉ có một đường đấy, không có đường nào khác. Đi học, đi hành, đi mua, đi bán đều phải đi cái đường ấy. Nếu muốn bán con trâu, con bò phải dắt bộ xuống mất một buổi, không có ô tô đến đâu. Người mua họ cũng yêu cầu người nuôi phải dắt xuống đường nhựa thì họ mới mua. Nếu không dắt thì họ sẽ trừ tiền thuê người khác dắt 200-300 ngàn đồng mỗi con. Mình muốn xây chuồng thì mua vật tư cũng khó vận chuyển. Tiền vật liệu với tiền vận chuyển bằng nhau. Vì thế nên khó khăn cho việc xây dựng chuồng trại.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (43 tuổi)