Đây là ảnh đàn lợn nhà em được dự án Li-chăn phối nhân tạo cho, đẻ được sáu con đẹp lắm, khỏe mạnh, lớn nhanh. Đẻ cuối tháng 5 mà sau hơn một tháng đã sắp được 10kg rồi đấy. Sau này, em vẫn muốn phối lại giống này nữa nhưng chưa biết chỗ nào làm. Hàng xóm ai cũng hỏi mua nhưng em muốn giữ lại nuôi. Hồi tháng 7 em cũng mua tinh ở chợ Cò Nòi về tự phối, nó đẻ được bốn con nhưng lại ra lợn trắng, em muốn ra lợn đen mà nó lại ra lợn trắng, em cũng không biết tại sao.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Quàng Thị Thuấn (Thái, 31 tuổi)