Vợ anh cho bò ăn thức ăn ủ. Thân cây ngô băm nhỏ, xong cho thêm cám gạo, một ít muối rồi ủ, sau năm ngày thì cho ăn. Từ trước đến nay thừa cỏ mình vẫn ủ cho nó ăn dần trong một tuần. Trước tập huấn (của dự án Li-chăn), mình chỉ ủ ngọn mía, sau tập huấn thì biết ủ cả cỏ nữa. Trước tập huấn mình không cho cám, sau tập huấn mình biết cho cám vào, nó ít bị mốc hơn.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Văn Dũng (Thái)

Người trong ảnh: Lường Thị Liến (Thái)