Cây Thức Ăn Chăn Nuôi

Thức ăn là một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng suất trong chăn nuôi.

Những năm 1950-1970, phương thức chăn nuôi trong các hộ gia đình riêng lẻ năng suất không cao. Thức ăn cho gia súc, gia cầm lấy từ nguồn tự nhiên và do từng gia đình tự chế biến. “Băm bèo, thái khoai” là ngôn ngữ chung nhất của nhà nông lúc bấy giờ về việc chuẩn bị thức ăn chăn nuôi.

Những năm 1980 đánh dấu bước phát triển của ngành chăn nuôi là chăn thả bò sữa trên những đồng cỏ xanh tươi, rộng rãi. Ngày nay, ngành chăn nuôi gia súc lớn được chú trọng, kéo theo việc trồng cây thức ăn chăn nuôi, vừa đáp ứng nhu cầu chăn nuôi hộ gia đình, vừa hình thành vùng nguyên liệu cung ứng nguồn thức ăn thô xanh chất lượng cho các đàn gia súc. 

Ngoài ra, việc trồng thêm một số loại cỏ và cây thức ăn chăn nuôi cũng giúp chống xói mòn đất ở các khu vực đất dốc ở miền núi, góp phần bảo vệ môi trường.