Vợ mình đi cắt cỏ ở nương cách nhà khoảng 100m, đi cắt mất 30 phút. Đây là cỏ ghi-nê dự án phát cho trồng thử nghiệm. Nhà mình trồng thử ba loại ghi-nê, cỏ voi xanh, Mulato và đậu nho nhe. Trên diện tích 4m2, ghi-nê thu được 17kg, Mulato 15kg, cỏ voi xanh được 35kg. Đậu nho nhe trồng lấy dây cho bò ăn. Năng suất thế này là đạt. Hiện tại bây giờ 3-4 thứ này đều hợp đất hết nhưng đến mùa khô thì không biết chịu hạn không. Băm nho nhe, cỏ voi xanh trâu bò ăn hết, ghi-nê thân cứng nó không ăn thôi còn lá vẫn ăn.

Năm sau mình dự định sẽ trồng nhiều voi xanh và ghi-nê vì nó cao, thu hoạch dễ.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Văn Dũng (Thái)

Người trong ảnh: Lường Thị Liến (Thái)