Nhà Lò Văn Thương có năm con trâu. Mùa không thu mía thì ủ ngọn mía cho trâu, bò ăn.

Ở bản Mờn mình khoảng 2016-2017 người dân ủ cỏ, ngọn mía cho trâu bò ăn. Thấy người ta làm mình cũng làm theo để bảo quản cỏ cho trâu bò ăn vào mùa khô thiếu thức ăn. Trước ủ mình không cho cái gì, chỉ ngọn mía không thôi. Qua lớp tập huấn (của dự án Li-chăn), mình biết cho cám gạo trộn cho nó lên men tốt hơn, và buộc kín túi không cho không khí vào để cỏ ủ không bị mốc, bị thối. Ủ cỏ thi trâu bò thích ăn hơn.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Văn Yêu (Thái, 46 tuổi) 

Người trong ảnh: Lò Văn Thương (Thái)