Chị Lò Thị Chiêm bản Mờn 1 đi cắt cỏ ghi-nê thử nghiệm của dự án Li-chăn. 4m2 cắt được 24kg cỏ. Thế này là năng suất cao. Nhà đang thử nghiệm khoảng 500m2 trồng xen cỏ ghi-nê, voi xanh và Mulato. Hiện giờ cỏ phù hợp nhất với Chiềng Lương và cỏ voi xanh vì năng suất cao, phù hợp với đất. Giống này mùa khô bị lụi thì cũng đến lúc thu mía, có ngọn mía cho trâu, bò ăn.

Nhà Chiêm nuôi bốn con bò. Hiện tại 500m2 cỏ thì cũng không đủ nhưng đến mùa thu mía (đầu tháng 12 – tháng 4) thì có nhiều ngọn mía.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lò Văn Tân (Thái)

Người trong ảnh: Lò Thị Chiêm (Thái)