Nương trồng thử nghiệm cỏ ghi-nê của dự án Li-chăn, trồng từ cuối tháng 5, tháng 7 thu hoạch được một đợt rồi. Thu hoạch xong bón một ít phân đạm cỏ lên rất tốt. Con gái mình đang giúp cắt cỏ về cho bò ăn. Nương cỏ ngay đối diện nhà nên cắt cho vào xe rùa đẩy về là được.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Hà Văn Kim (Thái, 31 tuổi)

Người trong ảnh: Hà Thị Hồng Vy (Thái, 12 tuổi)