Đến đầu tháng 8, sau hai tháng trồng, cỏ voi lên rất cao. Nương này trồng hai loại cỏ, cỏ voi xanh thử nghiệm và cỏ voi thường vẫn trồng trước kia. Hai loại trồng cùng ngày, mà cỏ voi xanh lên to cao hơn hẳn. Diện tích 4m2 thu được 15kg.

Người kể chuyện: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)

Người chụp ảnh: Bùi Văn Tùng (Kinh)

Người trong ảnh: Lý A Trống và Sồng Thị Dụ (H’Mông)