Chị Dụ đang làm cỏ trên nương cỏ voi xanh của dự án Li-chăn phát cho. Nương này rộng khoảng 1000 m2, phía dưới trồng cỏ voi xanh, phía trên trồng cỏ ghi-nê. Mình xác định là từ nay về sau sẽ nuôi nhiều bò và sẽ làm chuồng trại nên muốn trồng thử xem giống nào phù hợp thì nhân rộng ra để đủ thức ăn cho trâu, bò.

Hiện tại, nhà mình có ba bò, một trâu thì lượng cỏ tạm đủ vì mùa khô có lá mía, nhưng nếu nuôi nhiều hơn thì sẽ thiếu. Ở Chiềng Lương, tháng 4- tháng 5 sẽ thiếu thức ăn cho trâu bò vì vừa hết lá mía. Tháng 6-tháng 10 là có cỏ voi nên không thiếu. Từ tháng 11 là lại cho ăn ngọn mía.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)