Đây là cỏ voi trồng quanh ao cá nhà anh. Cỏ vừa để nuôi cá, vừa nuôi trâu bò. Cỏ cắt trực tiếp cho trâu bò ăn. Cỏ voi trồng quanh ao giữ được quanh năm, vừa giữ cho bờ ao chắc.

Cỏ voi này nó không đẹp bằng cỏ các em phát cho. Cỏ voi xanh của dự án (Li-chăn) ít lông hơn, lá rộng hơn, và hình như có vị ngọt.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)