Vợ mình đang nhổ cỏ cho cỏ Mulato mới trồng xen trên nương mận. Lúc này, cỏ mới trồng được 10 ngày. Người ta có người diệt cỏ, còn mình thì trồng cỏ. Cây mận thì cây nọ cách cây kia 6 mét để cho nó có không gian phát triển. Mình trồng cỏ vừa tận dụng đất trồng cỏ cho trâu bò, vừa tạo che phủ, giữ ẩm cho đất, chống xói mòn.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)