Cỏ voi xanh đã thu được để làm giống trồng thêm. Đáng lẽ mình có thể thu trước rồi, nhưng mình muốn nhân rộng giống cho một số hộ khác trong bản nên để cỏ già hơn. Ngọn cho trâu bò ăn, còn thân thì đem về cho một số hộ làm giống. Cỏ này trâu bò thích ăn nhất và năng suất cũng cao nhất. Thân cỏ trông như cây mía, cách trồng cũng như trồng mía.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)