Em rửa chuồng lợn. Đầu tiên là dọn phân, rồi lấy nước rửa, rửa xong để khô thì phun khử trùng tiêu độc bằng chai dự án (Li-chăn) tặng. Dùng hết thì em cũng sẽ đi mua để phun. Hàng tuần thì em rửa chuồng. Mỗi tháng phun khử trùng tiêu độc một lần. Em thấy phun thế này ít bị muỗi, bọ. Mình phun xong thì cảm thấy yên tâm hơn.

Người kể chuyện: Thào Thị Ganh (H’Mông, 27 tuổi)

Người chụp ảnh:  Giàng A Lu (H’Mông, 9 tuổi)

Người trong ảnh: Thào Thị Ganh (H’Mông, 27 tuổi)