Sau khi con bò chết vì viêm da nổi cục, gia đình vệ sinh chuồng trại, khử trùng tiêu độc. Trước khi phun phải dọn chuồng. Dọn khô trước rồi mới dọn ướt. Cái bình này là bình phun thuốc trừ sâu, bình dự án (Li-chăn) phát cho phun chậm, có 5 lít nên phun một ít là hết. Bình này 20 lít. Mình cũng biết là không nên phun chung thuốc khử trùng với thuốc trừ sâu nhưng bình này cũng một triệu nên không mua thêm được một bình riêng để phun khử trùng tiêu độc.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)

Người trong ảnh: Sồng Thị Dụ (H’Mông, 43 tuổi)