Người H’Mông trên Buôm Khoang đa số là chăn thả. Trong bản chỉ có mấy nhà có chuồng, nhưng chưa có nền, chưa có mái, tạm thời có cái máng cho ăn. Như thế ảnh hưởng về sức khỏe con bò. Đa số chưa xây chuồng do điều kiện khó khăn, chưa đủ tiền để xây nền, lợp mái cho chuồng. Năm sau bán được bò và mía, thì sẽ xây chuồng, làm nền.

Người kể chuyệnchụp ảnh: Lý A Nủ (H’Mông, 39 tuổi)

Người trong ảnh: Lý A Lệnh (H’Mông)