Trong ảnh này, trâu đang uống thuốc tẩy sán lá gan. Cứ sáu tháng phải tẩy một lần, không nó có giun sán lại chậm lớn. Thường những con bị ghẻ thì họ mới tiêm, vừa tẩy giun sán, vừa trị ghẻ. Bây giờ có chương trình dự án (Li-chăn) hướng dẫn về an ninh sinh học, sáu tháng một lần tẩy giun sán.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lường Thị Thu (Thái, 37 tuổi)