Em chụp cái ảnh này vì có viên đá liếm cho trâu. Nó thích liếm lắm. Trước chăn thả thì chưa có đá liếm. Trâu nhà em hàng ngày dắt ra bờ suối cách nhà 100 mét, khoảng một tiếng để nó gặm cỏ. Mười năm trở lại đây, toàn nuôi nhốt thôi vì nuôi rừng không đủ cỏ, thức ăn nữa. Nuôi nhốt thì có đá liếm để bổ sung khoáng. Viên đá liếm này là bên sức khỏe vật nuôi (của dự án Li-chăn) phát cho cả mấy hộ trong bản.  

Người kể chuyện và chụp ảnh: Quàng Thị Soi (Thái, 28 tuổi)