Các định dạng văn bản

Basic HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id> <p> <br> <span> <img src alt height width data-entity-type data-entity-uuid data-align data-caption> <u>

 • You can align images, videos, blockquotes and so on to the left, right or center. Examples:

  • Align an image to the left: <img src="" data-align="left" />
  • Align an image to the center: <img src="" data-align="center" />
  • Align an image to the right: <img src="" data-align="right" />
  • … and you can apply this to other elements as well: <video src="" data-align="center" />
 • You can caption images, videos, blockquotes, and so on. Examples:

  • <img src="" data-caption="This is a caption" />
  • <video src="" data-caption="The Drupal Dance" />
  • <blockquote data-caption="Dries Buytaert">Drupal is awesome!</blockquote>
  • <code data-caption="Hello world in JavaScript.">alert("Hello world!");</code>
 • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.

Restricted HTML

 • Các thẻ HTML được chấp nhận: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>

  Trang web này hỗ trợ các nội dung HTML. Để học tất cả các cú pháp HTML sẽ khá mất thời gian, nhưng nếu chỉ học các thẻ HTML cơ bản thì lại rất dễ. Bảng dưới đây cung cấp các ví dụ về các thẻ cơ bản được hỗ trợ trên website này.

  For more information see the HTML Living Standard or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  Mô tả thẻ Bạn nhập Bạn được
  Các neo được sử dụng để tạo liên kết đến những trang khác. <a href="https://livestockpanorama.ilri.org">Livestock Panorama</a> Livestock Panorama
  Nhấn mạnh <em>Nhấn mạnh</em> Nhấn mạnh
  Đậm <strong>Đậm</strong> Đậm
  Trích dẫn <cite>Trích dẫn</cite> Trích dẫn
  Khối nội dung trích dẫn <blockquote>Khối nội dung trích dẫn</blockquote>
  Khối nội dung trích dẫn
  Nội dung viết bằng đoạn mã được sử dụng để hiển thị mã nguồn lập trình. <code>Mã nguồn</code> Mã nguồn
  Danh sách không thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục <ul> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ul>
  • Phần tử đầu tiên
  • Phần tử thứ hai
  Danh sách có thứ tự - dùng <li> để bắt đầu mỗi mục <ol> <li>Phần tử đầu tiên</li> <li>Phần tử thứ hai</li> </ol>
  1. Phần tử đầu tiên
  2. Phần tử thứ hai
  Không có trợ giúp cho thẻ li.
  Danh sách thuật ngữ cũng tương tự như các danh sách HTML khác. Thẻ <dl> bắt đầu một danh sách thuật ngữ, thẻ <dt> bắt đầu thuật ngữ và thẻ <dd> bắt đầu phần mô tả cho thuật ngữ đó. <dl> <dt>Từ liệu đầu tiên</dt> <dd>Định nghĩa đầu</dd> <dt>Từ liệu thứ hai</dt> <dd>Định nghĩa thứ hai</dd> </dl>
  Từ liệu đầu tiên
  Định nghĩa đầu
  Từ liệu thứ hai
  Định nghĩa thứ hai
  Không có trợ giúp cho thẻ dt.
  Không có trợ giúp cho thẻ dd.
  Tiêu đề <h2>Phụ đề</h2>

  Phụ đề

  Tiêu đề <h3>Phụ đề ba</h3>

  Phụ đề ba

  Tiêu đề <h4>Phụ đề bốn</h4>

  Phụ đề bốn

  Tiêu đề <h5>Phụ đề năm</h5>
  Phụ đề năm
  Tiêu đề <h6>Phụ đề sáu</h6>
  Phụ đề sáu

  Hầu hết các ký tự đặc biệt đều có thể được nhập vào.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  Diễn tả ký tự Bạn nhập Bạn được
  Dấu và &amp; &
  Lớn hơn &gt; >
  Nhỏ hơn &lt; <
  Dấu nháy kép &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Văn bản thuần

 • Không được dùng mã HTML.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.