Nhà mình trồng cây lạc dại trên nương cà phê. Cây lạc dại có khả năng cải tạo đất dốc tốt, làm cho đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng hơn. Vườn cà phê này kém năng suất, cây còi cọc, không nhiều quả, cành khô, hay bị chết. Nếu địa phương nào có dốc, đất cằn cỗi nên trồng xen cây lạc dại để vừa che phủ, vừa cải tạo đất.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lèo Thị Xiền (Thái, 31 tuổi)