Sau một tháng

Cây lạc dại này em trồng cho dê ăn để có nhiều dinh dưỡng, có chất hơn. Em đang muốn trồng rất nhiều nhưng chỉ được một bao giống. Lúc họ chở đến nhà, trời nắng nóng, gần chục ngày mới mưa nên nó chưa lên nhiều. Giờ em mong muốn trồng được một mảnh rất là to để cho dê ăn. Khi nào được nhiều, em sẽ chia cho các chị em cùng trồng, để nó vừa tạo che phủ, chống xói mòn cho đất, vừa có thức ăn cho dê. Sau khoảng hơn 1 tháng, lạc dại lên tốt. Hiện giờ đã ra nhiều hơn và đã ra hoa.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Thào Thị Ganh (H’Mông, 27 tuổi)