Cái vạt đất trống trong ảnh là rừng bị đốt từ ngày 13 tháng 5 năm 2021. Sáng hôm đó, thấy khói lên, bác Châu trương bản hô dân đi dập, dập xong đến trưa thì lại cháy tiếp, hô cả dân bản đi, lại dập tiếp, xong đến chiều lại cháy tiếp, cả bản lại đi dập. Đây chắc chắn không phải dân bản mình đốt vì mình hiểu rằng đốt sẽ bị thiên tai, lũ lụt, không có cây che bóng sẽ bị nóng hơn, và bị xói mòn. Nương táo của nhà Sồng A Chứ cháy mất 100 cây, nếu không cháy thì tháng 8 năm nay mới băt đầu thu. Mỗi cây thu quả bán được 200.000 đồng. Thế là mất 20 triệu đồng. Cháy mất tầm 2 hecta, mà đấy là đi dập rồi, nếu không cả cái đồi dân đang ở cũng cháy hết. Chắc là dân ở nơi khác vào đốt để cỏ lên họ chăn bò.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Sồng A Tráng (H’Mông, 23 tuổi)