Em đang xúc phân vào bao để đem lên nương bón cho cây xoài, nhãn. Trước khi có tập huấn của dự án Li-chăn hồi tháng 3/2021, thì nhà em chưa ủ phân lần nào. Sau khi tập huấn, mới thu phân trâu, bò ủ. Mình tận dụng được phân chuồng và phụ phẩm có sẵn, tiết kiệm được tiền mua phân bón. Phân này tơi, xốp. Phân hóa học ngấm xuống đất, bay lên trời, đất khô lắm. Mà mua phân hóa học giờ cũng đắt lắm. Trước phân đạm giá 80.000 đồng/10kg, giờ 120.000 đồng/10kg.