Từ trước đến nay, người dân bản đến Nguyên Đán, theo phong tục tập quán của người Thái đen, phải có lọ nho nhe để gói bánh chưng cúng tổ tiên thì mới phát lộc phát tài. Đến bây giờ được dự án Li-chăn phát giống đậu nho nhe cho bà con, đến Tết bà con không cần đi mua nữa.

Trong ảnh là vườn đậu nho nhe trồng xen với lạc của nhà Quàng Thị Thuấn. Đất này nhà đầu trồng ngô, đất bị xói mòn trở nên xấu, xong trồng mía cũng không được thu, giờ trồng đậu nho nhe để cải tạo đất. Cây họ đậu làm đất tơi xốp và giàu dinh dưỡng, ngoài ra còn lấy được dây của nó làm thức ăn giàu đạm cho gia súc gia cầm nữa.

Người kể chuyện: Lường Văn Yêu (Thái, 46 tuổi), Quàng Thị Thuấn (Thái, 31 tuổi)

Người chụp ảnh: Quàng Thị Thuấn (Thái, 31 tuổi)