Đây là em chụp ở suối Mường. Hiện giờ mọi người trồng ngô, mía và sắn. Em sợ xói mòn, chc vài năm nữa không trồng được gì nữa. Cái này phải làm cái đường băng cỏ để giữ đất.

Người kể chuyện: Lường Thị Thân (Thái, 26 tuổi)

Người chụp ảnh: Lường Thị Dung (Thái, 24 tuổi)