Bà Quàng Thị Liên đang thêu khăn piêu. Chiếc khăn piêu này thêu sắp xong rồi. Để thêu một chiếc khăn piêu mất 2-3 tháng, còn chưa kể công dệt vải và hoàn thiện viền. Cô Liên làm sẵn cho con gái lấy chồng. Khi người con gái Thái lấy chồng thì nhất thiết phải có cái khăn piêu làm quà tặng cho nhà chồng. Như năm em lấy chồng là 17 chiếc, có nhà 30-40 chiếc. Số lượng do nhà trai đưa ra, nhà nào có duy nhất một con trai thì họ lấy nhiều hơn. Con gái Thái ai cũng biết thêu khăn piêu.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Quàng Thị Ly (Thái, 21 tuổi)