Các vật dụng trong nhà của người Thái: cóm khẩu, rổ, chõ đồ xôi, ếp đựng đồ, mâm, quạt đều làm bằng tre. Mấy đồ này hầu hết nhà nào cũng dùng. Nhìn là biết của người Thái luôn. Hiện nay vẫn nhiều người biết đan. Trong bản cũng có khoảng chục người thợ làm, em mua của họ. Đây là em chụp nhà hàng xóm, nhà em cũng có nhưng đan không được đẹp thế này. Tùy người thợ có người đan đẹp hơn người khác.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Quàng Thị Ly (Thái, 21 tuổi)