Trong vòng một năm, gia đình đã cố gắng trồng lúa nước để nuôi dưỡng gia đình. Sau khi thu hoạch lúa xong, nhà tổ chức mừng gạo mới, gọi ông, bà cụ đã mất về ăn gạo mới. Đó là phong tục tập quán của ông, bà đi trước. Ông, bà ăn trước, xong mình mới được ăn vì có họ mới có mình, mình nhớ ơn họ. Hầu như ai được gạo mới cũng làm. Khi ăn mọi người mời nhau ăn cơm từ gạo mới và chúc vụ sau thu được nhiều gạo hơn.

Người kể chuyện: Sồng A Tráng (H’Mông, 23 tuổi), Sồng A Mua (H’Mông, 24 tuổi)

Người chụp ảnh: Sồng A Mua (H’Mông, 24 tuổi)