Nhà mổ lợn để làm lễ cúng dòng họ Lý ở bản. Cái này mỗi năm làm một lần vào ngày 17 tháng 7 âm lịch. Lễ này làm để cầu bình an, người đi đâu đi đó không bị tai nạn, để đuổi con ma làm hại mình. Cúng xong phải kiêng dùng những vật sắc như dao, liềm, cuốc, xẻng trong vòng ba ngày. Dùng một con dao nhỏ trong nhà thì được, chứ cầm dao ra khỏi nhà là không được.

Họ Lý ở bản có 18 hộ, nhà bao nhiêu người to nhỏ đều đến hết. Lễ cúng này mổ một con lợn 58kg, của một nhà họ Lý nuôi. Năm nay làm nhà này thì năm sau làm nhà khác. Mỗi năm chuyển đi một nhà. Con lợn thì mỗi nhà góp một ít. Số còn lại gia đình chịu. Lễ này thường là mổ lợn. Trâu/bò từ trước đến nay chưa thấy mổ vì vẫn ít hộ, chưa cần đến mổ trâu, bò. Trong những ngày cúng kiêng đánh tiết canh, không kiêng sẽ bị con ma hút hết máu. Đem dao ra ngoài, đứt tay một chút cũng bị con ma hút hết máu mà ngất. Ngoài ra cần một con gà làm lễ.

Người kể chuyện và chụp ảnh: Lý A Trống (H’Mông, 43 tuổi)