Hà Trí Hiếu

Tình cảm

1994 - Sơn dầu

-----

Bò đen húc lẫn bò vàng
Bò trắng mất vía nhảy quàng xuống ao

Ca dao

Với những mảng màu tương phản ấn tượng, bố cục vuông, chắc chắn cùng đường viền trắng tinh tế, hình ảnh chăn trâu, chăn bò thường thấy ở khắp các miền quê Việt Nam hiện lên vừa thực, vừa ảo. Dưới góc nhìn độc đáo, hoạ sĩ như đưa người xem chìm vào thế giới ký ức mộng mơ thuở bé nơi làng quê.