Tranh dân gian Đông Hồ

Chăn trâu thổi sáo

In màu tự nhiên trên giấy Điệp

-----

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ăn cho béo trâu cày cho sâu.

-Ca dao-                                       

“Chăn trâu thổi sáo” là lời ca ngợi khả năng sáng tạo, sự khéo léo và đời sống tinh thần phong phú của nhân dân ta từ xưa đến nay.