Nguyễn Phan Chánh

Ra đồng

1937 - Tranh lụa 

-----

“Nhà nhà vợ vợ chồng chồng,

Đi làm ngoài đồng sá kể sớm trưa”

Ca dao

Gia đình người nông dân Việt Nam đầu thế kỷ 20 “vai vác cái cày, tay dắt con trâu” đi làm đồng vào buổi sớm được hoạ sĩ thể hiện bằng những hình ảnh dung dị. Chất liệu lụa vừa góp phần diễn tả vẻ tinh tế trong sự chuyển sắc êm ả, vừa chứa đựng sự dân dã, chân chất, ấm áp từ hình tượng người lao động mang sắc thái riêng Việt Nam.