Trần Văn Cẩn

Thái chuối nuôi lợn

1969 - Màu nước

-----

Lợn đói một bữa bằng người đói cả năm

Thành ngữ

Chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi là một hoạt động quan trọng trong chăn nuôi. Hình ảnh cô gái chăm chú thái chuối để nấu cám lợn rất đỗi quen thuộc và bình dị, nhưng cây súng và chiếc túi dết treo phía sau cô lại chính là những yếu tố phản ánh sâu sắc một giai đoạn cả dân tộc Việt Nam đoàn kết, mỗi người dân là một chiến sĩ, vừa sản xuất vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.