Tranh dân gian Đông Hồ

Chăn trâu thả diều

In màu tự nhiên trên giấy Điệp

-----

Trâu ơi ta bảo trâu này

Trâu ăn cho béo trâu cày cho sâu.

-Ca dao-

“Chăn trâu thả diều” phản ánh khát vọng bình yên, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện mong ước con cái khỏe mạnh, ngoan ngoãn.