Lê Xuân Trửu

Trại bò

Khắc gỗ 

-----

“Bê là bê vàng

Bê đứng rềnh ràng

Bê đi với mẹ…”

Đồng dao

Ở một góc trại bò, cô xã viên đang ân cần cho bê uống sữa. Trước đây, bò thường được nuôi theo phương thức thả rông, năng suất thấp, không tận thu được phân bón, dễ lây nhiễm bệnh tật. Ngày nay, với những phương thức chăn nuôi mới như bán chăn thả hoặc nuôi nhốt, những trang trại bò được quy hoạch sạch sẽ, thoáng mát, bò được chăm sóc đầy đủ, vừa làm cho sản lượng bò tăng cao, đảm bảo tốt sức khoẻ vật nuôi, vừa bảo vệ môi trường.